Sperkenwettbewerb

Aufruf zum Wettbewerb

Das gemeinschaftliche Musizieren wird in vielgestaltiger Form in den Musikschulen, den allgemeinbildenden Schulen, in den Gemeinden und den Familien zu Hause praktiziert. Jeder einzelne Musizierende erhält in der Gruppe vielfältige Impulse: Er muss seinen Part beherrschen, sich in die Gemeinschaft einfügen, auf die anderen hören lernen und sich selbst einbringen. Verschiedene musikalische, soziale und pädagogische Aspekte verbinden sich beim gemeinschaftlichen Musizieren und lassen es zu einem wichtigen Teil jeder musikalischen Ausbildung werden.

Ziele des Wettbewerbs

 • Das erklärte Anliegen des Wettbewerbs ist es, das gemeinschaftliche Musizieren auf breiter Ebene zu fördern, die Bildung neuer Ensembles anzuregen, die unmittelbare Musizierfreude in der Gruppe weiterzuentwickeln.
 • Der Wettbewerb richtet sich an die verschiedensten Ensembles (ab zwei Spieler), an Vokal- und Tanzgruppen sowie Chöre.
 • Dabei soll es weder in der Werkauswahl noch in der Gruppierung der Instrumente Einschränkungen geben.
 • Der Vielfalt der musikalischen Genres von Klassik über Jazz und Pop bis zur Folklore sind keine Grenzen gesetzt.
 • Die Wettbewerbssituation sollte vor allem die Freude am gemeinschaftlichen Musizieren fördern und den Grundstein für weitere gemeinsame musikalische Betätigung legen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, andere Gruppen zu hören und neue Impulse zu empfangen.

Organisation des Wettbewerbs

Der Wettbewerb um den Sperken-Preis ist eine Einrichtung der Stadt Oelsnitz.

Die Organisation und Planung des Wettbewerbs übernimmt die Stadt Oelsnitz mit Unterstützung der Oelsnitzer Kultur GmbH und der Außenstelle Oelsnitz des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ Plauen.

Finanzierung

 • öffentliche Zuwendungen im Rahmen des Haushaltsplanes der Stadt Oelsnitz/Vogtl.
 • Spenden

Durchführung und Anmeldung

Der Wettbewerb findet im Zwei-Jahres-Rhythmus statt.

Nächster Termin: 09. und 10. März 2019

Ort: Musikschule Oelsnitz, Sprach- und Kommunikationszentrum Oelsnitz

Meldetermin: 1. Februar des jeweiligen Wettbewerbsjahres

Die Anmeldung erfolgt auf einheitlich vorgedruckten Formularen.

Vorspiel

Jede Gruppe stellt sich mit zwei bis drei Stücken vor, die jedoch insgesamt nicht länger als 10 Minuten dauern sollten.

Die Reihenfolge der teilnehmenden Gruppen richtet sich nach dem Alter der Spieler.

Teilnehmer

Teilnahmeberechtigt sind Schülerinnen und Schüler des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck Plauen- Außenstelle Oelsnitz, der privat geführten Musikschulen sowie von allgemeinbildenden Schulen in der Stadt Oelsnitz. Wie bereits zum 10. Jubiläum können Schülerinnen und Schüler aus den Partnerstädten der Stadt Oelsnitz sowie von Partnerschulen teilnehmen. In den Ensembles darf kein Lehrer mitspielen, als Dirigent bzw. Leiter einer größeren Gruppe ist die Mitwirkung dagegen erlaubt.

Jury

Die Jury setzt sich aus Lehrern verschiedener Einrichtungen sowie Persönlichkeiten des kulturellen Lebens zusammen.

Aufgabe der Jury ist es, mit allen Teilnehmern eine Auswertung ihres Vorspiels vorzunehmen. Besondere musikalische Leistungen werden - unabhängig vom Alter der Spieler und dem Schwierigkeitsgrad der Stücke - prämiert. Die Wertung erfolgt in zwei Kategorien:

I. Gruppe bis 4 Spieler / Sänger/ Tänzer, II. Gruppe ab 5 Spieler / Sänger/ Tänzer

Die Jury wählt die Teilnehmer für das Abschlusskonzert aus.

Urkunden und Preise

Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde.
Besonders herausragende Leistungen werden mit Sachprämien ausgezeichnet.

Die Überreichung der Urkunden und Preise wird im Rahmen des Abschlusskonzertes durch die Stadt Oelsnitz vorgenommen.

Volání do soutěže

Společné muzicírování se praktikuje v mnohotvárné formě na hudebních školách, všeobecně vzdělávacích školách, v obcích a rodinách. Každý jednotlivec provozující hudbu dostává ve skupině rozmanité impulsy. Musí ovládat svůj part, musí se ve společenství přizpůsobit, naučit se poslouchat druhé a sám sebe inspirovat. Různé hudební, sociální a pedagogické aspekty se spojují při společném muzicírování a jsou důležitým článkem každé hudební výuky.

Cíle soutěže

 • Deklarovaná žádost soutěže je, aby bylo společné muzicírování na široké úrovni podporováno, dávat podnět k vytváření nových souborů, dále rozvíjet bezprostřední radost z muzicírování ve skupině.
 • Soutěž se obrací na nejrůznější soubory (od dvou hudebníků), vokální a taneční skupiny jakož i sbory.
 • Při tom nebude existovat ani ve výběru děl ani seskupení nástrojů žádné omezení.
 • Pro rozmanitost hudebních žánrů od klasiky přes jazz a pop až po folklorní hudbu neexistují žádné hranice.
 • Soutěžní situace by měla především podporovat radost ze společného muzicírování a položit základní kámen pro další společnou hudební činnost. Účastníci mají možnost, aby uslyšeli jiné skupiny a přijímali nové impulsy.

Organinizace soutěže

Soutěž o cenu vrabce je zřízení města Oelsnitz/Vogtl.

Organizace a plánování soutěže převezme město Oelsnitz/Vogtl. s podporou firmy Oelsnitzer Kultur GmbH a pobočky Oelsnitz/Vogtl. Vogtlandské konzervatoře "Clara Wieck" Plauen.

Financování

 • veřejné finanční příspěvky v rámci rozpočtového plánu města Oelsnitz/Vogtl.
 • dary na tento účel

Provedení

Soutěž se koná ve dvouletém rytmu.

Příští termín: 09. a 10. března 2019

Místo: Hudební škola Oelsnitz/Vogtl., Jazykové a komunikační cetrum Oelsnitz/Vogtl.

Přihlašovací termín: 1. února roku konání soutěže

Přihlášení se provádí na jednotně předtisknutých

Předehra

Každá skupina se představí se dvěma až třemi kousky, které by ale neměli celkem trvat déle než 10 minut.

Pořadí zúčastněných skupin se řídí podle věku hudebníků.

Účastníci

Oprávněni k účasti jsou žákyně a žáci Vogtlandské konzervatoře "Clara Wieck" Plauen-pobočka Oelsnitz/Vogtl., soukromě vedených hudebních škol jakož i všeobecně vzdělávacích škol města Oelsnitz/Vogtl. Jak již k 10. jubileu se můžou zúčastnit žákyně a žáci z partnerských měst města Oelsnitz/Vogtl. jakož i z partnerských škol. V souborech nesmí hrát žádný učitel, jako dirigent nebo vedoucí větší skupiny je avšak spolupůsobení dovolené.

Porota

Porota se skládá z učitelů různích zařízení jakož i osobností kulturního života.

Úkolem poroty je, aby se všemi účastníky provedli vyhodnocení jejich předehry. Zvláštní hudební výkony budou - nezávisle na věku hudebníků a stupni obtížnosti kousků - premiovány. Hodnocení bude prováděno v kategoriích.

I. skupina až 4 hudebníci / zpěváci/ tanečníci, II. skupina od 5 hudebníků / zpěváků / tanečníků

Porota vybere účastníky pro závěrečný koncert.

Certifikáty a ceny

Všichni účastníci obdrží certifikát.
Zvlášt' vynikající výkony budou vyznamenány věcnými prémiemi.

Předání certifikátů a cen se bude provádět v rámci závěrečného koncertu.